آره ما خط تولید چوب لانکا


روند تولید گلوله های چوبی

چوب مواد معدنی تولید پلت فرم معمولی است که شامل چوب، سیاهههای مربوط، تراشه، تراشه یا خاک اره از کاج، آکاسیا، کایپرس، راش، بلوط و غیره است. به طور کلی اگر مواد خام شما چوب نرم باشد، می توانید آن را بدون افزودن افزودنی خرد کنید. اگر مواد خام شما چوب سخت است، شما نیاز به اضافه کردن مقدار مشخصی از چوب نرم و یا اتصال دهنده (چوب سخت به نسبت pelletize دشوار است).