BM220 بریکت ماشین

ماشین بریکت BM220 می تواند خاک رس را به بریکت برساند.

خاک اره شما می توانید به طور گسترده ای انتخاب کنید، مانند خاک اره کاج قرمز، ساقه ذرت، پودر نی و غیره.


نهایی بریکت می تواند بهتر از هیزم سوخته شود

آن معمولا در کباب استفاده می شود.


اگر میخواهید اطلاعات بیشتری کسب کنید، میتوانید فیس بوک من را بررسی کنید:

https://www.facebook.com/ruby.suan.18