خانواده استفاده از علوفه تیله ساز

خانواده استفاده از علوفه تیله ساز


خوراک پلت می تواند بسیاری از حیوانات مانند خوک سگ مرغابی مرغ گوسفند گاو اسب، خر و تغذیه.


آن طعم خوشمزه تر است و آسان به instore.


ظرفیت: 40kg/h تا 3000 كيلوگرم


عملکرد: را خوراک پلت برای تغذیه حیوانات.


KL120B.png


اگر شما نیاز به اطلاعات بیشتر احساس رایگان برای تماس با من با استفاده از روش های زیر:

Email:rubyivan19852006@gmail.com

تلفن: / whatsapp:86-15264530427

skype:rubyivan200612101020