خانواده با استفاده از آسیاب چکش کوچک زیست توده با استفاده از CE

اصل کار

آسیاب چکشی با موتور و قدرت RP-driven انواع قدرت های مختلف ثابت شده است.
بعد از اینکه مواد خام به اتاق خرد کردن گذاشته شد، ورق های چکش با سرعت بالا مواد خام را بارها و بارها تحت تاثیر قرار می دهند، سپس مواد خام به گام به گام به اندازه پیش تعیین شده خرد می شوند. سپس مواد خرد شده از غربال بیرون می آیند. پیشگامان این مواد را به سانتریفیوژ جداکننده منتقل می کنند. در نهایت، مواد پودر در پایین تخلیه می شود و هوا بالا می رود.