خوراک آسیاب چکشی

خوراک آسیاب چکشی


مواد اولیه: زیر 5 سانتی متر در قطر چوب یا ceral


ظرفیت: 200 کیلو گرم در ساعت تا 2000kg/h


عملکرد: سخت کار کردن چوب / ceral به پودر




CF420-1.jpg