راهنمای نصب قطعات ماشین

1، این دستگاه برای بسته بندی تمام پلت فرم، باز کردن به محل مناسب نقل مکان کرد، پد را می توان بعد از استفاده می شود.

2، دستگاه مدار الکتریکی: باید توجه به جهت چرخش، به عقب برگرداند، زیرا توپ بلبرینگ، کرم یک پایان تخت، جهت نیروی در تحمل، در غیر این صورت ممکن است تب از آسیب کرم از طرف دیگر، تأثیر بر زندگی کاری مکانیکی.