ماشین های ذرات با استفاده از محدوده

با استفاده از محدوده

1، این دستگاه نوعی با چرخش نقش درام چرخشی است، از طریق غربال سیم می تواند مواد خام مواد تحقیق مواد را به ذرات، می توان به طور گسترده ای برای خرد کردن استفاده می شود قطعات به عنوان ذرات آماده شده تبدیل شده است.

2، از نظر مواد شیمیایی مورد استفاده برای خرد کردن ذرات پودر، برای قرص های فشرده پس از خشک شدن استفاده می شود و می تواند در طول ذخیره سازی تقلیل یابد و به صورت قطعات یا در فرآیند پردازش مواد شیمیایی و قطعات در صنایع غذایی برای پردازش آبنبات و شکر مخلوط و محصولات لبنی مالت مانند سایر صنایع مانند سرامیک، پلاستیک و سایر ترکیبات ذرات شکل می گیرند.

3 و نیم، آن را به جامد، مایع، دوغاب، یا سایش و پاره نیست.