ماشین آلات پلت دود

علت:

(1) تیغه، تشکیل یک لایه سخت از مواد بین رول و صفحه حمایت از روتور

(2) تنش کمربند ایمنی کافی نیست

(3) ایجاد مواد سخت در پشت رول پشت رول عقب، روانکاری کافی از بلبرینگ اصلی

درمان:

1. تیغه جدید را نصب کنید

2. تنش کمربند ایمنی

3. مواد سخت سخت را تمیز کنید و روانکاری بلبرینگ اصلی تا زمانی که روغن از پشت صفحه پشتی عقب ظاهر می شود را از بین ببرید