PTO رانده برنج شکسته کاه پلت دستگاه با غلطک در حال حرکت نوع pelletizer

PTO رانده برنج شکسته کاه پلت دستگاه با غلطک در حال حرکت نوع pelletizer

ماشین آلات پلت بلوری

ماشین آلات پلت ماشینی تخت ما می توان به دو سری، KL سری و دستگاه های پلت MKL سری اختصاص داده شده است. ما می توانیم پلت ماشین آلات سری KL را تولید کنیم و می توانیم گلوله های خوراکی و گلوله های چوبی را تولید کنیم، اما ظرفیت گلوله های چوبی کمتر از گلوله های خوراکی است. ماشین آلات پلت فرم سری MKL دارای طراحی مخصوص برای ساخت گلوله های خاک اره است.
ماشین آلات پلت ما می تواند توسط موتور الکتریکی، موتور دیزل، موتور بنزینی و تراکتور برای انتخاب شما هدایت می شود. تمام پلت فرآورده های سری KL-P ما توسط تراکتور هدایت می شود.