انجمن اولیا و مربیان محور آسیاب گلوله چوب

پارامترهای خاصی ofMKL P سری گلوله آسیاب

مدل

قدرت

مرگ قطر

مشخصات سوراخ می میرند

ظرفیت خوراک

ظرفیت گرد و غبار را دیدم

MKL225P

18-28HP

230 میلی متر

2.5-10 میلی متر

300-400kg/h

150-190 كيلوگرم

MKL229P

28-45HP

260 میلی متر

2.5-10 میلی متر

400-600 كيلوگرم

220-280 كيلوگرم

MKL295P

45-55HP

300mm

2.5-10 میلی متر

600-800 كيلوگرم

300-360 كيلوگرم

MKL335P

50-150HP

360mm

2.5-10 میلی متر

700-900 كيلوگرم

300 در 380 كيلوگرم

MKL395P

50-150HP

400mm

2.5-10 میلی متر

900-1200 كيلوگرم

400 تا 550 كيلوگرم

KL400P.jpg