رول بلبرینگ به راحتی آسیب دیده است

حضور سختی خارجی (1) مواد

(2) رول فشار و حلقه شکل تنگ شکاف

(3) استفاده از گریس نامناسب

روغن (4) اضافه کردن غلتک فشار کم را اضافه کنید

(5) که مهر و موم بد و سپر بدنه است

(6) استفاده از تولید کنندگان دیگر، کیفیت پایین از یاطاقان غلتکی فشار

درمان:

1. مواد پاکسازی بهبود یافته

2. رول شکاف و حلقه به درستی تنظیم شده است

3. گریس مناسب استفاده کنید

4. برای اضافه کردن مقدار کمی روغن مشخص شده فشار دهید

5. پوشش و حلقه تحمل را جایگزین کنید

6. با استفاده از تحمل تضمین کیفیت بالا