دستگاه رولر پلت چوبی در حال حرکت با تراکتور 8 اسب بخار تا 150 اسب بخار

دستگاه رولر پلت چوبی در حال حرکت با تراکتور 8 اسب بخار تا 150 اسب بخار

2. دستگاه رولر متحرک چوب پلت با تراکتور 8 اسب بخار تا 150 اسب بخار

PTO Tractor رانده دستگاه پلت - MKL225P غلتک در حال حرکت نوع

مدل: MKL225P
2. خروجی: 220-280 کیلوگرم در ساعت.
3. قدرت: رانده شده توسط تراکتور.
4. اندازه گلوله های نهایی: 2.5 تا 10 میلی متر، اگر شما گلوله های خوراک حیوانات، 2.5-4 میلی متر بهتر است. اگر گلوله های چوبی را تولید کنید، 6 و 8 میلیمتر بهتر است.
5. طول گلوله: که می تواند با تنظیم چاقو در محدوده 1-5 سانتی متر تنظیم شود.
6. ما ماشین پیاز ماشین بدون تراکتور را به فروش می رسانیم.
7. وزن (بدون تراکتور THR): 230 کیلوگرم