کدام بازار مناسب برای چوب گلوله؟

بسیاری از مردم می خواهند وارد این صنعت، ماشین پلت چوب شوند. اما بسیاری از مردم در سرمایه گذاری اولیه در بازار پلت چوب مشغول هستند، در واقع لازم نیست نگران این مشکل باشید. مانند نیروگاه ها در مناطق مختلف، بعضی از شهرهای هتل حمام همه نیاز به گلوله های چوبی برای تامین انواع انرژی دارند. دیگر این است که تقاضای بازار خارجی بسیار بزرگ است، مانند کره، اروپا و تقاضا ذرات بسیار بزرگ است، بدست آوردن ذرات زیست توده هزار تن در ماه.

همچنین ما باید نگاه جدی تر، پاسخ از ممنوعیت سیاست دولت را در شهرستان زغال سنگ. به عنوان مثال، یک شهر در هبی، جیانگ سو، جینان، پکن و خیلی چیزهای دیگر، بعد از آن، ذرات زغال سنگ ذرات زیست توده روش بسیار خوبی است. به طوری که مشتریان نمیتوانند نگاه مناسب به برخی مکانها را پیدا کنند.

به طور خاص، مانند مدارس، کسب و کار، بیمارستان ها، موسسات تحقیقاتی بویلر این محل نگاه. مکان هایی مثل این معمولا از ذغال سنگ استفاده نمی کنند.

این محیطی است که نیاز به درمان شهروندان در هر شهر دارد، باید به وظایف خود عمل کند، با درخواست سختگیرانه تر ملی برای ممنوعیت زغال سنگ، بازار دانه می تواند بزرگتر و بزرگتر باشد، بنابراین آنها می گویند نگران مشکل گلوله های چوبی نیستند بازار .